Ansiomerkit

Ryhmän merkit

SVPR:n merkit ladattavissa pdf-muodossa tästä.

SVPR:n merkki eli Ryhmämerkki

Ryhmämerkki on ympyrän muotoinen mustalla pohjalla oleva punainen kompassiruusu. Merkkiä kannetaan partiopuvun vasemman hihan kyynär-pään kohdalla lupausmerkkien alapuolella. Ryhmämerkkiä ovat oikeutettuja käyttämään kaikkien SVPR:n lippukuntien jäsenet. Merkki on vuodelta 1910 ja se on vanhin yhtäjaksoisesti käytössä ollut suomalainen partiomerkki.

D-vartiomerkki

D-vartiomerkkinä on vasemmassa hihassa kannettavaan SVPR:n merkkiin kiinnitettävä hopeinen D-kirjain. D-vartio oli vuosina 1953 – 1972 Ryhmänjohtaja Sven E. Donnerin henkilökohtaisesti johtaman vartion tunnus, johon kutsuttiin erittäin ansioituneita vartionjohtajia. Sittemmin Keskusvaliokunta päätti tehdä tästä tunnuksesta vartionjohtajille tarkoitetun ansiomerkin, jonka vaatimukset säilyivät lähes alkuperäisessä muodossaan. Vaatimukset ovat seuraavat:

  • Toiminut vähintään kaksi vuotta tarpoja- tai seikkailijaryhmän (tai vastaavan) johtajana
  • Osoittanut kykynsä ja pätevyytensä ryhmänsä johtajana suunnittelemalla ja johtamalla itsenäisesti ryhmän retkiä
  • Osallistunut aktiivisesti ryhmän viikoittaiseen toimintaan
  • Luonut ryhmänsä henkeä ja herättänyt yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ryhmänsä jäsenten keskuudessa
  • Tutustunut SVPR:ään ja sen toimintaan sekä tavoitteisiin

Ansiomerkki

Ansiomerkkinä on renkaan sisällä oleva SVPR:n lilja ja sitä kannetaan vihreässä nauhassa, jonka molemmissa reunoissa on kaksi kapeaa mustaa raitaa, partiopaidan vasemmassa rinnassa.
Ansiomerkki myönnetään partiolaisille ansiokkaasta partiotoiminnasta SVPR:n tai lippukunnan hyväksi. Merkki on yleensä ensimmäinen johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle myönnetty SVPR:n ansiomerkki, mutta Keskusvaliokunta voi tehdä poikkeuksen jakosääntöihin, jolloin ansiomerkin saajalle voidaan myöntää arvokkaampikin merkki tämän merkin asemesta.
Ansiomerkki voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on vetänyt aktiivisesti jotain ikäkausiryhmää, johtanut lippukunnan yhteisen tapahtuman ja ollut vuoden lippukunnan hallituksen jäsenenä.

Kiitollisuudenmerkit

Kiitollisuudenmerkit ovat hakaristejä, joissa on SVPR:n lilja. Hakaristin sakaroissa on kaiverrettuna kirjaimet SVPR . Merkkejä kannetaan lohenpunaisessa nauhassa, jonka molemmissa reunoissa on kaksi kapeaa mustaa raitaa. Kiitollisuuden merkkejä on kolmea luokkaa: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Nimensä mukaisesti kultainen kiitollisuudenmerkki on valmistettu kullasta, hopeinen hopeasta ja pronssinen pronssista. Entiset kupariset kiitollisuudenmerkit ovat metallia lukuunottamat-ta samoja merkkejä kuin pronssiset kiitollisuudenmerkit.
Kiitollisuudenmerkkiä kannetaan kunniamerkkiohjesäännön mukaisesti vasemmassa rinnassa. Kiitollisuudenmerkkien nauhalaatat ovat kaikissa luokissa samanlaiset, joskin aiemmin hopeisen ja kultaisen kiitollisuudenmerkin nauhalaatassa oli hopeinen tai kultainen lilja.

Pronssinen
Pronssinen kiitollisuudenmerkki myönnetään ansiokkaasta partiotyöstä joko partiolaiselle tai partiotyön tukijalle (mm. vanhempainneuvoston tai taustayhteisön edustajalle, lippukunnan avustajalle tai tukijalle).
Merkin saajan tulee olla toiminut johtajatehtävissä aktiivisesti vähintään kolmen vuoden ajan sisäistäen elämässään ja toiminnassaan Ryhmän rehtiä suvaitsevaisuuden partiohenkeä.
Pronssinen kiitollisuudenmerkki voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on johtanut yhteisiä tapahtumia, ollut useamman vuoden nimetyssä avaintehtävässä (esim. lippukunnan johtaja, taloudenhoitaja, akela…) lippukunnassa, taustayhteisössä, SVPR:ssä tai piirissä.

Hopeinen
Hopeinen kiitollisuudenmerkki myönnetään partiolaiselle tai partiotyön tukijalle ansiokkaastaja pitkä-aikaisesta partiotyöstä Ryhmän ja lippukunnan, partiopiirin tai keskusjärjestön partiotoiminnan hyväksi.
Merkin saajan tulee olla toiminut johtajatehtävissä aktiivisesti vähintään kuuden vuoden ajan edistäen elämässään ja toiminnassaan Ryhmä rehtiä suvaitsevaisuuden partiohenkeä.
Hopeinen kiitollisuudenmerkki voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka on toiminut pitkään lippukunnan nimetyissä avaintehtävissä, toiminut keskusvaliokunnan jäsenenä tai vastannut useista SVPR:n tapahtumien järjestämisistä sekä vetänyt lukuisia lippukunnan tapahtumia, esimerkiksi kesäleirin. Toisaalta vastaava aktiivinen toiminta partiopiirissä, taustajärjestössä tai keskusjärjestössä huomioidaan.

Kultainen
Kultainen kiitollisuudenmerkki myönnetään partiojohtajalle erittäin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta partiotyöstä Ryhmän ja lippukunnan, partiopiirin tai keskusjärjestön partiotoiminnan hyväksi.
Merkin saajan tulee olla toiminut johtajatehtävissä aktiivisesti vähintään viidentoista vuoden ajan edistäen elämässään ja toiminnassaan Ryhmän rehtiä suvaitsevaisuuden partiohenkeä niin Ryhmän sisällä kuin myös sen ulkopuolella partiopiirissä tai keskusjärjestössä.
Merkki jaetaan vain toimivalle partiolaiselle. Kultainen kiitollisuudenmerkki numeroidaan ja sen taakse kaiverretaan saajan nimi.

Kiitollisuudenmerkki D:llä
Keskusvaliokunta voi myöntäessään pronssista tai hopeista kiitollisuudenmerkkiä todeta merkinsaajan ansioiden ylittävän kyseessä olevan merkin myöntämisperusteet huomattavasti, jolloin merkin nauhaan kiinnitetään D-kirjain. Perusteiden ylitykseksi voidaan katsoa merkin vaatimaa pidempiaikaisempi johtajatehtävissä toimiminen – vähintään puolet enemmän kuin merkin vaatimus – tai merkinsaajan erityinen aktiivisuus ja esimerkkitehtäviä selvästi vaativampien tehtävien ansiokas hoitaminen.

Myönnetyt ansiomerkit

Kultainen kiitollisuudenmerkki Hopeinen kiitollisuudenmerkki Kuparinen kiitollisuudenmerkki Ansiomerkki D-vartiomerkki SVPR:n pöytästandaari

SVPR:N KULTAINEN SANKARIMERKKI

1937
N:o 1. Thor-Leif Silfverberg (12.3.), T:fors Spejare

KIITOLLISUUDENMERKIT

Kultainen kiitollisuudenmerkki

(17.4.1934 lähtien. Vuonna 1959 merkkiin kiinnitettiin nauha)

1936
Kalle Vidgren, EV

1953
Sven E Donner, TPRY-SVPR

1957
Elsa Donner

1962
Kaisa Harjanne, TTRY-SVPR
Ensio Saarelma, SVPR

1964
Elina Veistäjä, SPTJ

1967
Ensio Inkinen

1971
Hilkka Mäkinen, YT-SVPR

1985
Pekka Malmi, TPRY-SPJ-SP

2002
Kari K Laurla, Tavastit

2010
Toimen Tytöt ry.
Toimen Pojat – Unga Fribyggare ry.

I-luokan kiitollisuusmerkki

(7.12.1921 – 17.4.1934)

Hopeinen kiitollisuudenmerkki

(17.4.1934 lähtien. Vuonna 1959 merkkiin lisättiin nauha ja vuodesta 1980 vuoteen 2009 merkki voitiin myöntää toistamiseen, jolloin nauhaan kiinnitettiin D-merkki)

1921
Ebbe Lieberath, Sveriges Scoutförbund

1924
Claus Wedell (Tanska)

1928
N Kavaleff
Sven E Donner, SVPR
Antonia Lindenmayer, Unkarin Partiotyttöliitto
Essex-Read

1929
Kaarlo Rautavaara, EV
Brattberg, Saltsjöbandes Scoutkår (Ruotsi)
Eklund, Saltsjöbandes Scoutkår (Ruotsi)
Ingeborg Alopaeus-Lindholm, De Namnlösa
Kalle Widgren, EV

1932
Alfons Åkerman, SVPR

1934
Olavi Vesterdahl, Kotkat (Viipuri)
(hopeinen:) John Sumelius

1935
Alexander Boldt
Akseli Kaskela, Vierumäen Urheiluopisto

1937
S Wittenberg, Polunlöytäjät

1940
Hannu Auramo, TPRY

1941
Verneri Vesterdahl, SVPR
O Antero Taivainen, SVPR

1946
O Antero Taivainen (oli saanut merkin jo vuonna 1941, joten asia peruttiin seuraavassa kokouksessa)
Elina Vesterdahl (Veistäjä), SVPR

1947
Ensio Inkinen, EV

1948
Jorma Sorjonen, EV

1951
Ove Backman, Tam.Spe.

1956
Yrjö Hongisto, SPJ
Maija Kivisalo, Pelastusarmeija
Einari Laine
Kaisa Harjanne
Ensio Saarelma

1957
Clara Cotte
Gunnar Palm
Sirkka Varoma
Viljo Kiurunen

1958
Ingeborg Backman
Vilho Kiurunen (on saanut merkin jo edellisenä vuonna)

1960
Annikki Hartiala, HePihSi, SVPR
Alvi Houtsonen, ONL, SVPR

1961
Impi Leinonen, PohTy

1962
Hilkka Mäkinen, YT-SVPR

1964
Kosti Aaltonen

1965
Anna Ruohomäki, SalTy
Sture Larsson, KeKo
Eino Hyvärinen, KeKo
Edwin Koivunen, KeKo

1967
Esko Uola, EV

1968
Outi Hytönen, TPRY

1970
Toimen Tytöt ry
Toimen Pojat ry
Pirkko Tinnilä, TTRY
Hilkka Lindman, TTRY
Aarno Palm, SVPR

1973
Robert de Caluwé, Eränk.
Pekka Malmi, TPRY
Risto Sukapää, TPRY
Matti Leikola, TPRY

1974
Tapani Leppälä, TPRY
Pirkko Estola, YT
Kaisa Kantero, TTRY
Hilkka Parvio, TTRY

1975
Seija Vesama, TTRY-SVPR

1977
Lauri (Lassi) Laine, JoMe
Irja Laine, KoPu
Kata Jouhki, SPTJ, SP, LaiPa
Mikko Kokora, PMS

1981
Elisabeth Mäkilaurila, TamTy

1985
Kari K Laurla, Tav-SVPR
Tapani Leppälä (II kerta), TPRY
Erkki Martevo TPRY
Kristine Rehnström, TTRY
Kristiina Hämäläinen (ent. Summanen),TTRY
Toimen Pojat ry (II kerta)
Toimen Tytöt ry (II kerta)

1987
Torbjörn Stenholm, Korsrid.-SVPR

1990
Kata Jouhki (II kerta), Laipa

1992
Esa Suominen, HaVe
Torbjörn Stenholm (II kerta), Korsrid.-SVPR

1994
Erä-Veikot (Lahti)

1996
Harmaat Karhut

1999
Lauri Haimelin, LaiPa

2001
Pursitytöt

2006
Taru ”Tipi” Tukiainen, TTRY

2011
Erkki ”Eki” Malin, TPRY

2012
Saija Laurla, Tavastit
Vesa-Pekka ”Vesku” Murtovaara, Jeanne d’Arc

2017
Jari Marvia, Tavastit

2020
Henri ”Henu” Strandman, Toimen Pojat (+D)
Vili Huhta-Koivisto, Toimen Pojat (+D)
Julius ”Julle” Maylett, Toimen Pojat (+D)
Eetu Mykkänen, Susiveikot

II-luokan kiitollisuudenmerkki

(192_ – 1934)

Pronssinen kiitollisuudenmerkki

(1934 – 1947, 2017-

2017
Judit ”Leijona” Iho, Toimen Tytöt
Mikko ”Lagus” Laakkonen, Toimen Pojat
Julius ”Julle” Maylett, Toimen Pojat (+D)
Vili Huhta-Koivisto, Toimen Pojat (+D)
Emma Klemetti, Jeanne d’Arc (+D)

2018
Toni Vesanto, Jeanne d’Arc

2019
Janne ”Jäpä” Kauranen, Toimen Pojat

2020
Mea Tuominen, Jeanne d’Arc

2021
Milja Haaramo, Toimen Tytöt

2022
Isabella Bucusso, Susiveikot
Pipsa Veirto, Toimen Tytöt (+D)
Saara Weintraub, Toimen Tytöt (+D)

2023
Otto Blomberg, SuVe
Alisa Kylmämaa, Tavastit (+D)

Kuparinen kiitollisuudenmerkki

(1947 – 2016. Vuonna 1959 merkkiin kiinnitettiin nauha. Vuodesta 1980 vuoteen 2009 merkki voitiin myöntää toistamiseen, jolloin sen nauhaan kiinnitettiin D-merkki)

1923
(Merkkejä jaettiin vuoden 1923 kansainvälisen tyttöleirin johtajille Englannissa)

1924
Erik Dahl

1926
G Löfman, Spejarna

1927
Jane Ripping

1928
O Parkkinen
Le Bell
A Stenholm
A Åkerman
Germaine Hilfiker
Van Muyden
(merkkejä on jaettu tyttöjen maailmankonferenssissa Unkarissa)

1929
A Troberg, Kotkat, Susi-Veikot
Mikko Naumi

1931
Wilh. Taubert, T:fors Spejare

1932
Verna Snellman, SVPR
Anna Suolahti, SVPR
Hannu Auramo, TPRY
Paavali Alivirta, TPRY
Axel Finell (Turma), Susi-Veikot

1933
S Wittenberg, Polunlöytäjät

1934
Verneri Vesterdahl, SVPR
(pronssinen:) Eero Mustakallio, EV

1935
M Aittovaara, Vierumäen Urheiluopisto

1936
Hannes Mörä, Orim.Sam.
Axel A Palmgren, FSSF
Leo R Böök, Siniset Partiopojat
V Kirma, Orim.Sam.
Anna Kaitila
T Tuominen
Stig Schadewitz, Sjöfarar
Börje Pettersson, Sjöfarar

1937
Reino Aalto, Siniset Partiopojat
Yrjö Hietanen, Toivon Pojat
Otto Kingel, T:fors Spejare
(rva) Wittenberg, Polunlöytäjät

1938
Maisu Huttunen
Ida Möra, OrimSam
Gösta Lindgren, OrimSam
Ådahl, OrimSam
A Lintulahti (Viipuri)
L Tillander (Helsinki)
B Runeberg (Helsinki)

1939
Gertrud Wichmann
Tuulikki Auramo
Sirkka Simola
Eva Kalima
Alarik Forsblom, H:fors Spejare
W Granberg, Polunlöytäjät
K J F Smidtslund
Oddvar Asp
O Antero Taivainen, SVPR

1940
Elina Snellman (Veistäjä), TTRY
Maire Holmström

1946
Veli Colerus, T:fors Spejare

1947
(kuparinen:) Ingeborg Backman, T:fors Spejare
Ove Backman, T:fors Spejare
Hanna Ruohomäki, SalpTy

1948
Eeva Maija Olkkola, SalpTy
Marjatta Virtanen, SalpTy
Irja Tähtinen, SalpTy

1950
Sylvi Sillanpää, SalpTy
Eva Ylinen, SalpTy

1951
Einari Laine, SalVesip

1953
Kaisa Harjanne, TTRY
Otto Schulman, T:fors Spejare
Harry Rosenqvist, T:fors Spejare
Ove Backman, T:fors Spejare

1954
Ensio Saarelma
Raimo Lehto, TPRY

1955
Esko Uola, EV
Matti O J Hartiala
Tuovi Tuura, SamTy
Annikki Hartiala
Antero Rautavaara
Martta Sihvonen, HerHirTy
Ahti Mäkinen LaNuoPo

1956
Lauri (Lasse) Laine, JoMe
Yrjö Wahlgren
Irja Vehmas, KoPu
Tyyne Stenvall
Paul Frisk
Veikko Puhakka
Martti Lång
Paavo Kaario, HePP
Holger Svartström, FSSF

1957
Helga Brunström
Aili Kemppainen
Harri Kindt
Mikko Kokora, PiMeSi
Aki Houtsonen
Hilkka Mäkinen, YT
Linnea Röhn
Maire Wahlström
Elma Virtanen
Impi Leinonen
Jarl Wahlström
Aleksis Stenvall
Liisa Berg
Matti Leikola,TPRY

1958
Matti Lähdeoja, TPRY
Lasse Juutilainen, TP
Lempi Leinonen

1959
Ejnar Sandman

1960
Vappu Kangas, PirkTy
Sisko Leikko, SPL
Elisabeth Mäkilaurila, PirkTy
Sirkka Palm, HarKa
Anita Roering, Pursity

1963
Hilkka Talkamo, TTRY

1964
Aarno Palm
Greta Pohjonen, TamTy
Erkki Hölttä, EV
Heikki Jaakkola, EV
Paavo Simola, EV
Jyrki Widgren, EV
Sylvi Sillanpää (saanut jo v. 1950), SalTy

1965
Rauno Laitinen, HarKa
Hilda Paavilainen, HarKa
Liisa Laakkonen, HarKa

1967
Sävy Valjakka, SamTy
Hilkka Lidman, TTRY
Pirkko Tinnilä, TTRY
Seppo Karjala, JoMe
Usko Vuorelma, EV
Aulis Sillanpää, EV
Unto Seppälä, EV

1968-9
Pentti Turunen, EV
Riitta Malmio, YT
Bia Alopaeus, TTRY

1970
Kaisa Kantero, TTRY
Tuula Suonio, TTRY
Seija Vesama, YT
Leena Sukapää-Harsunen, TTRY
Liisa Lares, TTRY

1973
Inkeri Livio
Merja Jalas, TPRY
Pauli Gorski, SaF

1974
Seppo Koskinen, HaVe
Kristine Rhenström, TTRY
Kaija Virta, TTRY
Kristina Summanen, TTRY
Tuula Suonio (saanut v. 1970, joten peruttu),TTRY
Kari K Laurla, SaF

1976
Eva Frösen, TTRY
Marja Stenvall, TPRY
Torbjörn Stenholm, KorsRid

1977
Erkki Martevo, TPRY
Tempelscouter rf
Eino Matveinen, PogPo
Ritva Hallberg (Joensuu)

1980
Erä-Veikot ry
Harmaat Karhut
Sylvi Erjavaara, TamTy
Veikko Hagelberg, TamPo

1981
Eero Mäkinen, EV
Torbjörn Stenholm (II kerta), KorsRid
Antero Sarkio, HaVe
Väinö Luonsinen, OrimSam

1982
Seija Paloheimo, LaiPa
Kirsten Karjalainen, LaiPa

1983
Timo Lankiala, TPRY
Eeva Härö, JdA

1985
Pertti Woitsch, SuVe-SVPR
Pirkko Malmi, TPRY
Leena Uomala, TTRY
Leena Häkkinen, LaiPa

1986
Esa Airaksinen, HaVe
Pursitytöt ry

1987
Paula Urpiainen, YT
Maija-Liisa Sievänen, YT
Pirjo-Liisa Olkkonen, YT
Vappu Kangas (II kerta)
Tammertytöt ry
Kaija Virta (II kerta), TTRY
Kaarina Johansson, Tav
Laura Tuomi, Laipa
Anita Rantaharju, YT
Maire (Airi) Niemi, YT
Riitta Järvinen, YT
Anita Virolainen, YT
Riitta Virtala, YT
Eila Mansala, YT-SVPR
Eija Leisti, HaVe

1988
Leif Sonkin, TPRY
Pekka Oksanen, TPRY
Korsriddarna rf
Tammerpojat

1989
Maire Kuivalainen, PiMe

1992
Samoilijatytöt ry
Sampo Aunola, TPRY
Esa Suominen, HaVe

1993
Pirkko Varpiola, PiMe
Orimattilan Samoilijat

1994
Teemu Kujala, SuVe

1996
Kalevan Tytöt ry

1997
Päivi Sillanpää, LaiPa
Teppo Malmi, TPRY

1998
Seppo Wickström, Tavastit
Pentti Kaipiainen, Tavastit
Helge Palmén, Tavastit

2001
Jarkka Kivikanta, LaiPa

2002
Hasse Förnäs, HaVe
Tommi Kanto, SuVe

2003
Eeva Koskela (+D; KV:n päätös), SuVe
Timo Vehviläinen, SuVe
Meri-Hilkka Mäkelä, TTRY
Timo Hakulinen, Tavastit
Saija Laurla, Tavastit
Marja Lindberg, TTRY

2006
Jussi ”Supi” Sipilä, TPRY

2007
Juho ”Sorvi” Sorvettula, TPRY
Antti ”Mallu” Malin, TPRY & SVPR

2008
Ilkka ”Ile” Lehto, TPRY

2009
Anna ”Salama” Dimoulis, TTRY

2010
Johanna ”Tintti” Vesterinen, Susiveikot
Eeva Järvi, Jd’A
Jan ”Romu” Ruusuvuosi, TPRY

2013
Elina “Ellu” Könkkölä, Toimen Tytöt
Ronja “Käpä” Inkovaara, Toimen Tytöt
Nanna “Miksu” Kariniemi, Toimen Tytöt
Piia ”Pixi” Timonen, Kuninkaantien Kipinät
Susanne ”SufQ” Rantanen, Susiveikot
Henri ”Henu” Strandman, Toimen Pojat

 

ANSIOMERKKI

Vuonna 1959 merkkiin kiinnitettiin nauha ja vuodesta 1980 vuoteen 2009 merkki voitiin jakaa toiseen kertaan, jolloin nauhaan kiinnitettiin D-kirjain.

1935
Sakari Laurola, TPRY
Juhani Laurola, TPRY
Oddvar Asp, T:fors Spejare
Karl J F Smitslund, T:fors Spejare
Anja Korpisaari, HeMuur
Aune Hintikka, HeMuur
Eila Lumme,TaTy

1936-7
Terttu Piispanen, TTRY
Pauli Kääpä, OrimSam
Sirkka-Liisa Ilmonen, Peukaloiset
Aino Järvinen, SalTy
Boris Mjagkig, Polunlöytäjät
Sven Bergman, Sjöf.
Jarl Grönholm, Sjöf.
Aarre Puumalainen, Kotkat
Sirkka Teräskivi, HeMuur
Eva Strömbom, TTRY
W Granberg, Polunlöytäjät

1938
Maisa Holmström, TTRY
Sanna Widmann (Kahanpää), TTRY
Tauno Huvinen, EV
Erkki Lehtinen, EV

1939
N Rumjantsev, Polunlöytäjät
L Taurén, Polunlöytäjät

1940
Anna Tähtinen
Meri Puumalainen
Pentti Tiivola, TPRY

1941
Veli Colerus, T:fors Spejare
Stig-Göran Mellberg, T:fors Spejare
Alf-Erik Silfverberg, T:fors Spejare
Orvo Solin

1945
Ove Backman
Frida Molin

1946
Sakari Jarva, EV
(14.10.1946 luovuttiin ansiomerkkien jaosta)

1947
(Edustajakokous päätti äänestyksen jälkeen jakaa ansiomerkkejä entiseen tapaan ja 14.4.1947 peruttiin edellisenä vuonna tehty päätös.)
Erkki Porkka, TPRY
Raimo Lehto, TPRY

1948
Eeva Maija Olkkola, SalTy
Marjatta Virtanen, SalTy
Irja Tähtinen, SalTy

1950
Ulf Slotte, T:fors Spejare
Rainer Söderholm, T:fors Spejare
Jussi Huhta, TPRY
Reino Mäkinen, TPRY

1951
Wilhelm Breitenstein, T:fors Spejare
Aki Houtsonen, AkPa

1953
Eva-Liisa Luoto, TPRY
Raimo Walli, TPRY
Marjatta Huttunen, TTRY
Ville Jalonen

1954
Jyrki Auramo, TPRY
Kaija Alsiala, TPRY

1955
Ulla Wahlroos, HePihPo
Heli Wasastjerna, HePihPo
Pekka Malmi, TPRY
Tauno Vuoristo, TuPaVe

1956
Rainer Grundström, T:fors Spejare
Mikko Grundström, T:fors Spejare
Esko Pietarinen
Marja Kuoppamäki
Mauno Metsälä

1957
Hilda Paavilainen
Kauno Honkanen
Lauri Raatikainen, VaPaVe
Jorma Palomäki, TaPihPo
Pekka Mustonen, Eränkävijät
Matti Leikola, TPRY

1958
Heikki Juutilainen
Heikki Honkaniemi
Gunnel Vanamo, T:fors Spejare

1959
Tapio Piha, TPRY
Aarno Palm
Risto Sukapää, TPRY
(Merkkeihin kiinnitettiin sininen nauha.)

1960
Jaakko Blomberg, TPRY
Hilkka Lidman, TTRY
Kyllikki Kauppinen, TTRY
Edwin Koivunen, KeKo
Ragnar Bildo
Esa Ek
Jorma Ek, TPRY
Pirkko Mustonen, Eränk.
Pirkko Mälkki, Eränk.
Markku Partanen, TPRY
Olli Soinne, TPRY

1961
Lea Tjurin, YT
Pirkko Vainio, YT

1962
Marjatta Brofeldt, TTRY
Leena Sukapää, TTRY

1963
Tuula Suonio, TTRY
Riitta Hurtén, YT
Rauno Laitinen, HarKa
Risto Palm, HarKa
Veijo Lehtolainen, VaPaVe
Tapio Tuomainen, VaPaVe

1964
Kati Kivi, TPRY
Ari Koskivaara, TPRY
Pertti Kujala, TPRY
Mikko Saukonpää, TPRY
Sirkka Suvanto, HarKa
Kirti Knaapi, YT

1965
Sauli Anttila, KeKo
Esko Hätinen, KeKo
Mikko Miinala, KeKo
Hannu Nurmi, KeKo
Anneli Inkeroinen, TTRY
Juhani Rausmaa, JyPo
Liisa Laakkonen, HarKa
Hilda Paavilainen, HarKa

1966
Seppo Koskinen, HaVe

1967
Tapani Leppälä, TPRY
Sirkku Mustakallio, TTRY
Paavo Holopainen, HaVe
Erkki Malin, TPRY
Kai Mustakallio, EV
Eero Mäkinen, EV
Tapio Metsiö, EV
Arto Terho, EV
Olli-Pekka Wallenius, EV

1968
Pirkko Tamminen, HaVe

1969
Sirpa Sillanpää, SalTy
Ulla Westergren, YT
Christine Paulsen, TTRY
Ilona Kivinen, TTRY
Erkki Martevo, TPRY
Outi Hytönen, TPRY
Paulette Seres, SaF
Juhani Saloranta, EV
Juha Sillanpää, EV
Reijo Ojala, HaVe
Raimo Parviainen, HaVe
Kristine Rehnström, TTRY
Eila Ratilainen, KoPu
Lauri Santala, JoMe

1970
Pirkko Aaltonen, YT
Raili Hallama, YT
Marjo-Riitta Packalén, TTRY
Kristiina Summanen, TTRY
Kari Rautavaara, TPRY
Kaija Virta, TPRY
Merja Jalas, TPRY
Marita Kolari, TPRY
Timo Sundqvist, TPRY
Raimo Malin, TPRY

1971
Harry Laurla, SaF

1972
Merja Jormalainen, KoPu
Kari K Laurla, SaF
Tuomo Tormulainen, JoMe
Hannu Partanen, JoMe
Timo Viherä, SaF
Veli-Pekka Kesti, SaF
Marketta Lindqvist, TTRY
Eeva-Liisa Vesanoja, TTRY

1973
Hannes Tuomi, TPRY

1974
Juan Kesti, SaF
Marja Stenvall, TTRY
Hannele Kankuri, TTRY
Irma Lyhykäinen, KoPu
Kati Tarma, KoPu
Asta Jormalainen, KoPu

1975
Jari Moilanen, HaVe
Ari Saukko, HaVe
Tuija Huttunen, SaF
Eva Frösén, TTRY

1979
Yrjö Gorski, SaF
Riitta Pakarinen, SaF
Caroline Sjöblom, YT
Terhi Mansala, YT
Tiina Lehesmaa, TPRY

1977
Antero Sarkio, YT
Alfhild Vuorenvirta, YT
Kari Happonen, HaVe
Eero Kokko, HaVe
Eija Mujunen, TTRY
Marja-Leena Pyhälahti, TTRY
Tapani Huovinen, TPRY
Anna Närhi, TTRY
Pursitytöt ry
Tammertytöt ry
Kimmo Iiskola, PMS
Reijo Havu, PMS
Markku Nieminen, PMS

1978
Korsriddarna rf
Jarmo Santala, JoMe
Eira Röysä, KoPu

1979
Marja Hirvonen, TTRY

1980
Joensuun Metsänkävijät
Rauni Lamberg, JdA
Juhani Touronen, TamPo

1981
Eija Inkeri Jussila, SamTy
Arto Krootila, HaVe
Kari Tuominen, EV
Matti Varpila, EV
Riitta Luhtala, SamTy
Jaana Eiranen, SamTy
Soili Linnakallio, SamTy
Pirkko Schumacher, JdA

1982
Ulla Hakala, YT
Mervi Rantanen, YT
Isto Turpeinen, PMS
Anja Berghem, LaiPa
Arto Sainio, JdA
Marja-Leena Järkkä, JdA
Timo Rissanen, TPRY
Samoilijatytöt ry

1983
Esa Airaksinen, HaVe
Jyrki Berghem, HaVe
Taina Juva, HaVe
Leila Tiainen, JdA
Orimattilan Samoilijat ry
Leena Uomala, TTRY

1984
Ulla Saarenoksa, HaVe
Marita Voutilainen, TTRY

1985
Auli Böök, JdA
Juha Nurmi, HaVe
Pekka Suontausta, HaVe-SVPR
Raila Aaltonen, LaiPa-SVPR
Timo Kaarenmaa, JdA-SVPR
Riitta-Maija Leppälä, TPRY
Jan Schugk, TPRY
Niklas Sonkin, TPRY
Tuomas Oksanen, TPRY
Hannele Lidman, TTRY
Merja Suortti, TTRY
Sari Plosila, TTRY

1986
Meri Nurkse, Tav
Sven Hanson, Eesti Maleva Rootsis
Susanna Tomson, Eesti Maleva Rootsis
Kari Kaarenmaa, JdA

1987
Juha Suominen, HaVe
Janne Laasonen, HaVe
Ritva Tamminen, LaiPa
Kristiina Solowjev, LaiPa
Juha Olkkonen, YT
Ulla Härö, JdA
Paula Salo, JdA
Lauri Erävuori, TPRY

1988
Jeanne d´Arc ry (D-merkillä)
Ilomantsin Iloiset Tytöt
Seija Vartinen, TamTy
Petri Heliniemi, Tampo
Seppo Jussila, TamPo
Teppo Malmi, TPRY
Miska Vaara, KalKon
Tuija Patronen, KalKon
Petri Korpisalo, KalKon
Johanna Dammert, TTRY
Marika Holmström, TTRY
Ilkka Mannelin, HaVe

1989
Jussi Noponen, SuVe
Miko Westermark, SuVe
Hannu Valtonen, SuVe
Päivi Leppänen, JdA

1990
Hasan Förnäs, HaVe
Airi Kärki, KalKon

1992
Kaj Ignatjew, HaVe
Mikko Kutvonen, Jome
Lisa Kauppi, KaTy
Joanna Tero, TPRY
Antti Aromaa, LaiPa
Tuomas Torsti, HaVe

1993
Susanna Immonen, Tavastit
Marianne Pulli, Tavastit
Jarmo Pakarinen, JoMe
Olli Oksanen, TPRY

1994
Rina Westermark, HaVe
Marjeane Savo, HaVe
Pielisen Metsäsissit

1996
Inka Sirenius, HeKaTy
Kallan Kontiot

1997
Riitta Kotkavuori, SuVe
Renne Tergujeff, SuVe
Lauri Haimelin, LaiPa
Laura Kaasinen, HaVe
Jyrki Valldén, HaVe
Juha Lattunen, TPRY
Antti Kontiainen, TPRY
Sampsa ”Samu” Hietala, TPRY
Tuomas Torsti (II kerta), HaVe

2000
Esa Heimo, LaiPa
Juho Lehtonen, Laipa
Tapio Pulkkinen, Laipa

2001
Haukka-Veikot ry
Taru ”Tipi” Tukiainen, TTRY

2002
Satu Pursiainen, TTRY
Lauttasaaren Lainepartio ry
Vesa-Pekka ”Vesku” Murtovaara, SuVe

2003
Joeli Takala, Tavastit
Marita Hakulinen, Tavastit
Terhi Saivosalmi, TTRY

2005
Olli ”Hillo” Anttonen, TPRY
Satu Nilsson, TTRY
Emilia ”Omppu” Toivanen, TTRY

2006
Susanna ”Suski” Salonen, TPRY
Laura ”Lånde” Salo, TPRY
Ulla ”Ultsi” Dahlgren, TPRY

2007
Ella Wahlström, Laipa (+D)
Mikko Virtanen, Tavastit
Tiiju Lempinen, Tavastit
Vivi ”Hyttynen” Staffans, TTRY
Lauri ”Late” Heiliö, Laipa (+D)
Janne ”Peltsi” Peltola, TPRY
Visa ”Viski” Jokelainen, TPRY (+D)

2008
Sandra Snellman, Jd’A
Heli Lempiäinen, Susiveikot

2009
Eero ”Vehka” Oksanen, TPRY
Antti ”Tine” Eranti, TPRY (+D)

2011
Aapo ”Api” Rainio, TPRY

2012
Eetu Mykkänen, Susiveikot
Vili Huhta-Koivisto, TPRY (+D)

2013
Lari Jyrhämä, Jd’A
Ilari Oras, Laipa / Susiveikot
Jari Marvia, Tavastit
Maiju Tunkelo, Jd’A
Nea Finnig, Kuninkaantien Kipinät
Vilja Först, Kuninkaantien Kipinät

2014
Toni Vesanto, Jeanne d’Arc
Henri ”Ällä” Leppänen, Susiveikot
Oskari ”Kasku” Ketola, Toimen Pojat (+D)
Sampo ”Sakke” Oksanen, Toimen Pojat (+D)

2015
Vilja Först, Kuninkaantien Kipinät

2017
Kukka-Maaria ”Kukkis” Hautamäki, Toimen Tytöt
Alma ”Appelsiini” Zanella, Toimen Tytöt
Saara ”Sorele” Weintraub, Toimen Tytöt
Matias ”Myntti” Nyländen, Toimen Pojat
Kaisa Ikäläinen, Tavastit

2018
Roosa Heikkilä, Kuninkaantien Kipinät
Elina Kilappa, Kuninkaantien Kipinät

2022
Elvi ”Kettu” Mukka, Toimen Tytöt
Suvi Hyvönen, Jeanne d’Arc
Karolina Seppäläinen, Jeanne d’Arc
Ella Suoketo, Jeanne d’Arc

D-VARTIOMERKKI

Merkki perustettiin vuonna 1953 Ryhmän johtajan henkilökohtaisen vartion merkiksi.
Vuodesta 1972 lähtien merkkiä on jaettu erityisen ansioituneille vartionjohtajille.

1954
Jyrki Vidgren, EV
Kaarlo Hirvikoski, EV
Kale Vuorela, EV
Rainer Grundström, T:fors Spejare

1956
Hannu Veltheim, SalpVesip
Raimo Puhakka, Salp.Vesip

1957
Marjatta Brofeldt, TTRY

1958
Antti Vuorenjuuri, TPRY
Lasse Ahtinen, T:fors Spejare

1959
Tapani Leppälä, TPRY
Antero Saukonpää, TPRY

1961
Pirkko Aaltonen, YT
Outi Hiltunen, YT

1962
Kirsti Heinonen, PirkTy
Pirjo Peltola, PirkTy
Helena Blomqvist, PohTy
Aila Kassinen, PohTy
Kirsti Jouhki, TTRY

1967
Eero Valanko, HaVe

1968
Henri Rindt, TPRY

1969
Tapani Leppälä, TPRY
Taavi Kassila, TPRY

1972
Mikko Näri, TPRY
Roni Keini, TPRY
Riitta Pakarinen, SaF

1974
Olli Viherä, SaF

1976
Sari Nuotio, TTRY
Päivi Reiman, TTRY

1977
Jukka Saarenoksa, HaVe
Simo-Pekka Reponen, TPRY
Jyri Jaakola, TPRY
Leena Uomala, TTRY
Eeva-Kristiina Nyberg, TTRY
Tommy Brans, TPRY

1978
Heidi Wahlberg, YT
Ari Pesonen, YT
Petri Vainula, YT
Ilona Tolsa, KoPu

1979
Kari Kaarenmaa, JdA

1986
Kari Huvinen, JdA
Santeri Ahonen, JdA

1987
Pia Setälä, JdA
Päivi Sillanpää, LaiPa
Rina Westermark, Suve
Paula Noponen, Suve
Petri Manninen, LaiPa

1988
Tuukka Uusitalo, TPRY
Satu Lindman, TTRY
Jyrki Vallden, Ha-Ve
Kristiina Vesama, TTRY
Juha Rantanen, Suve
Anna Nurkse, Tavastit
Mika Leisti, Ha-Ve

1989
Tuomas Torsti, Ha-Ve
Miia Räsänen, Kallan Kontiot
Mikko Avento, Kallan Kontiot

1990
Tiina Ritari, Suve
Teemu Kujala, Suve
Heidi Sairanen, Suve
Mikko Sipilä, TPRY

1992
Pekka Ollikainen, Ha-Ve
Sami Mattsson, Ha-Ve
Antti Kontiainen, TPRY

1999
Ilkka Lehto, TPRY
Olli Pietiläinen, LaiPa
Timo Rannikko, LaiPa
Emmi Kuittinen, Tavastit
Maria Isoaho, Tavastit

2001
Juho Sorvettula, TPRY
Tuomas Koskinen, Suve
Tuomas Kaukonen, Suve
Maria Pitkänen, Suve
Ella Wahlström, LaiPa
Pasi Kärkkäinen, Suve

2002
Mikael Haavisto, Suve
Hannes Hämäläinen, Suve

2003
Tatu Tahvanainen, LaiPa

2004
Antti Eranti, TPRY

2005
Elina Häkämies, Susiveikot
Johanna Vesterinen, Susiveikot
Eero ”Verneri” Oksanen, TPRY

2006
Vivi ”Hyttynen” Staffans, Toimen Tytöt
Salla ”Sipuli” Välimäki, Toimen Tytöt
Saara ”Nipsu” Juusti, Toimen Tytöt
Nooa ”Olm” Fagerholm, TPRY

2009
Aino Aho, Susiveikot
Merja Mähönen, Susiveikot
Tommi ”Sväbä” Svanbäck, Susiveikot

2016
Matias ”Myntti” Nyländen, Toimen Pojat
Tapio Pulkkinen, Tavastit
Miro Säilä, Tavastit
Eemeli Repo, Tavastit
Samuli Markkanen, Tavastit

2017
Tua ”Kotka” Iho, Toimen Tytöt

2018
Anni Klemetti, Jeanne d’Arc
Mea Tuominen, Jeanne d’Arc
Oskari Korpela, Jeanne d’Arc

2019
Kalle ”Kala” Huhta-Koivisto, Toimen Pojat

2020
Emma Huttunen, Tavastit
Veera Viljakainen, Tavastit
Sonja Annala, Tavastit

2021
Kristian Frösen, Susiveikot
Kati ”Kirahvi” Tiiliharju, Toimen Tytöt
Ella Suoketo, Jeanne d’Arc
Karoliina Seppälä, Jeanne d’Arc
Suvi Hyvönen, Jeanne d’Arc

2022
Aleksi Tolvanen, Toimen Pojat

2023
Oskari Larsen, Tavastit
Noora Kuparinen, Tavastit
Sofia Pyhäjoki, Tavastit
Eeva Eloranta, Tavastit

SVPR:N PÖYTÄSTANDAARI

Aiemmin on jaettu mm. nahkaisia viirejä.

1977 Tempelscouter

1977 Yrjänäiset

1980 (1978) Jeanne d´Arc ry

1980 (1979) Pogostan Pojat

1980 (1979) Pielisen Metsäsissit

1980 Toimen Pojat

1980 Toimen Tytöt

1980 Kallan Kontiot

1980 (1978) Orimattilan Samoilijat

1980 Mikko Kokora

1982 Tammertytöt

1983 Koudat

1983 Tammerpojat

1983 Ilomantsin Iloiset Tytöt

1985 Lohjan seurakunta

1985 Eesti Maleva Rootsis

1985 Harmaat Karhut

1987 Heikki Kivistö

1987 Lauttasaaren Lainepartio

1987 Hausjärven seurakunta

1988 Jyväskylän Eräpartio

2002 Susiveikot

2017 Lauri ”Late” Erävuori, Kuninkaantien Kipinät / SVPR / Toimen Pojat